Fasıl Grubu Enstrümanları

Kanun

Fasıl Grubu Sazları Türk musikisinin başladığı tarihten günümüze kadar gelen uzun zaman içinde, gerek musiki bilginleri gerekse besteciler tarafından dört yüzü aşkın makam terkip edilmiş ve bu makamlardan Türk musikisinin değişik formlarında hem sözlü, hem de sözsüz olmak üzere sayısız eserler bestelenmiştir.

UDkemancı

Ud kelimesinin aslı Arapça dır: “sarısabır veya ödağacı” anlamındaki “el-oud’’ dan gelir. Ud perdesiz olması sebebi ile zengin bir ses aralığına sahiptir. Yüzyıllardır kullanılmasına ud için binlerce eser yazılmasına rağmen hala melodik zenginliğini korumaktadır. Perdeli ve mızraplı aletlere göre çok teknik ve zordur. Ud uzunca bir zamanda sabır ve azimli bir çalışma ile öğrenilebilir.

KEMAN

Keman, yaylı çalgılar arasında önemli bir yeri olan keman aynı zamanda sesi diğer çalgılara göre insan sesine en yakın olan çalgıdır. Gövdesine, yapımına uygun ağacın oyulmasıyla şekil verilir. Telleri hayvan bağırsağı veya metalden üretilen keman, çene altı ile omuz arasına sıkıştırılarak tutulur. Bir elin parmakları saptaki teller üzerindeyken, yayın gövdedeki tellere sürtülmesiyle çıkar kemandan notalar.

NEY

Ney’in Tasavvuf Musikimizde önemli bir yeri vardır. Özellikle Mevlevilikte çok önemli olan Ney, Mevlevi Ayinlerinin olmazsa olmazıdır. Kökleri Sümerlere kadar dayanan Ney, eskiden Farsça nâ ve nay olarak adlandırılırdı. Ney’in Tasavvuf Musikimizde önemli bir yeri vardır.udi

YAYLI TAMBUR

Yay ile çalınan tambura, yaylı tambur denir. Tamburu ilk defa yay ile Tamburi Cemil Bey’in çaldığı belirtilir. Yaylı tambur ile ilgili, taksimleri plaklarında dinlenmiş ve büyük hayranlık uyandırmıştır. Her ne kadar ilk Cemil Bey’in yay ile çaldığı söylenmiş ise de, 15. yüzyılda Abdülkadir Meragi’nin tamburun yay ile çalındığına dair ifadeleri bulunmuştur.

KLARNET

Klarnetin gövdesi silindir biçimindedir. Kalak bölümü ise obuanın kalağına oranla daha geniştir. Dikkatlice yontulup biçimlendirilen bu kamış parçası, ağızlık üzerine takılır. Çalıcının nefesi ile titreşime geçirilen kamış, boru içindeki havayı titreşime geçirerek elde edilmesini sağlar. Çalıcının sol eli yukarıda, sağ eli ise aşağıda olmak üzere az bir eğimle yere doğru tutulur. Flütte olduğu gibi, klarnetin gövdesinde de ses deliklerini açmaya ve kapatmaya yarayan metal bir mekanizma vardır

DARBUKAdarbuka ritim

Darbuka veya dümbelek, özellikle Orta Doğu’da ve Balkanlarda kullanılan vurmalı bir çalgıdır.

Darbukada düm ve tek olarak adlandırılan iki ses vardır: İlk ses, ritmin temelini sağlar ve aletin ortasına vurularak sağlanır, ikinci ses daha çok süsleme ve doğaçlama için kullanılır. Darbuka aynı zamanda düğün nişan sünnet düğünlerinde kullanılan bir tür vurmalı çalgıdır.

KLASİK KEMENÇE

Perdesiz ve tırnak ile çalınan bir çalgıdır. Tırnaklar, tellere soldan değdirilerek notalara ulaşılabilir. Perdelere sol el ile basılır, yay sağ el ile tutulur. Diz üstünde ya da iki diz arasına alınarak çalınır. Diz üstünde çalındığında yay tellere göre inip kalkmaz, aksine yayın açısı değişmeden kemençe yaya döndürülerek tel ile temas sağlanır. Diz arasında çalındığında ise kemençe sabit kalıp, yay açısı değiştirilerek teller ile teması sağlanır. İcrası çok zordur ve uzun yıllar çalışmayı gerektirir.

Fasıl Grubu Sazları

Fasıl Grubu Sazları

Türk Müziğine Hayat Veren Türk Sanat Müziğinin En Sevilen Enstrümanları Ve Fasıl Grubu Sazları Olan Kanun, Ud, Keman, Klarnet, Klavye, Darbuka, Bendir, Def, Klasik Kemençe, Ney, Yaylı Tambur Ve Çello İle Size En Coşkulu Ve En Eğlenceli Müziği Sunuyoruz. ayrıca istediğiniz tüm çalgıları ve enstrümanları organizasyonlara ulaştırabiliyoruz.

Fasıl Grubu Sazları Sizin İstediğiniz Gibi Bizden talep Edebilirsiniz. 0532 692 98 48